6. april 2022

Kairos koster

Etter å ha snakket om tidebønn og hviledag som gode rammer for kairostid, minner pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dag om motstanden som vi må regne med når vi søker kvalitet og dybde i det kristne livet. Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Kairos koster
/