27. mai 2020

Julie og blomsterengen

Vidar Mæland Bakke kommenterer den nye bioteknologilova med å fortelje om si niese Julie som har Downs Syndrom. Vidar er til dagleg prest i Bymenigheten-Sandnes.

pTro
pTro
Julie og blomsterengen
/