16. september 2020

Julemesse – et viktig lavterskeltilbud

Det handlar om optimisme og pågangsmot når regionleder Jon Ove Holen i Region Nordvest av Norsk Luthersk Misjonssamband fortel om kva som har gledd han i det siste.

pTro
pTro
Julemesse - et viktig lavterskeltilbud
/