Jordanelven og Jesu dåpsplass

Jordanelven er en berømt elv, blant annet i bibelsk sammenheng. I dag er den liten, brun og forurenset, men har fortsatt stor symbolverdi. Det er og stedet hvor Jesus ble døpt.