9. juni 2023

John Almås – om adhd og kristentru

Sjå for deg ein liten gut som ikkje klarer å sitje i ro – og vi snakkar om at «han har sikkert nokre bokstavar». God ytre struktur er viktig for å få ein god indre struktur seier John Almås som sjølv fekk påvist ADHD etter 50 år. Det gjorde han tryggare også på kristentrua. Anne Birgitte Lillebø Bøe tok ein prat med han i studio. 

pTro
pTro
John Almås - om adhd og kristentru
/