«Jesus vasker fortsatt føtter»

Håpsord til deg i denne spesielle tiden!