11. oktober 2019

Jesus til jødane i 175 år

Jesus til jødane i 175 år

Dei er engasjert i å gje budskapet om Jesus tilbake til det jødiske folk. Og det har dei vore i 175 år. I sommar feira Den Norske Israelsmisjon jubileum på sitt sommarstevne i Grimstad, og framleis er det regionale markeringar utover hausten. Det var 12. juni i 1844 at Israelsmisjonen dagens lys.  Paul Odland er misjonsrådgjevar i Israelsmisjonen og har tar oss med til byen der det starta; Stavanger.

pTro
pTro
Jesus til jødane i 175 år
/