28. august 2019

Intervju med Sofie Hovda

– All frykt for døden har forsvunnet

Ho er ei ung jente som har opplevd veldig konktret bønnesvar og englevakt. No reiser ho snart ut som feltarbeider på Hawaii.

Sofie Hovda opplevde eit mareritt på Hawaii hausten 2018. Ho og 12 venner var på tur då det som kunne gått veldig gale, hendte.

pTro
pTro
Intervju med Sofie Hovda
/