12. februar 2021

Innesperret lovsang

Også i dag deler pTro-presten Vidar Mæland Bakke tanker om fortellinga i Apostlenes gjerninger, kapittel 16, der vi møter Paulus og Silas i et fengsel i Filippi. For Bakke har dette blitt en eksempelfortelling om hva bønn og lovsang egentlig er. Til daglige er Vidar Mæland Bakke prest i Bymenigheten – Sandnes.

pTro
pTro
Innesperret lovsang
/