24. juni 2022

Inkludering i menigheten

Inkludering er et ord vi bruker mye i dag, men hvordan oppleves menigheter og bedehus? Blir en inkludert om en ikke opplever seg som de andre som er der? 
Pastor Svein Anton Hansen er pastor i Misjonssalen i Sandnes i Rogaland. 

pTro
pTro
Inkludering i menigheten
/