26. oktober 2021

«Ingen Søndagsskole»

«Ingen Søndagsskole» er tittelen på boken Åshild Mathisen kom ut med i høst. En bok om konflikter i kristen-Norge, men også om kampen for å gjøre kristendommen relevant for vår tid.

Åshild Mathisen voks opp i en læstadiansk menighet i Nord-Troms, ble senere politisk engasjert i Kristelig Folkeparti med flere verv som rådgiver. Hun har også jobbet som sjefsredaktør i avisen VårtLand. 

Boken «Ingen Søndagsskole» kan leses som en analyse av hvor kristen-Norge står i dagen samfunn. 

pTro
pTro
"Ingen Søndagsskole"
/