5. januar 2022

Hvordan så Jesus egentlig ut?

I desember måned har pTro-presten Vidar Mæland Bakke lest daglig fra boka «Kristusbrikker». Denne boka har også en epilog der han stiller spørsmålet: «Hvordan så Jesus egentlig ut?» Han har latt seg inspirere av et ikon som hans kone Eli har malt, og som også er brukt som illustrasjon i boka «Kristusbrikker». Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes. Alle episodene i Kristusbrikker kan høres på hjemmesiden bymenigheten.no

pTro
pTro
Hvordan så Jesus egentlig ut?
/