5. januar 2022

Hvordan har du det – egentlig?

Ungdommane treng at vi lagar gode areaner der vi kan ha fellesskap med dei. Sjølv om dei er større – så treng dei oss- og vi som voksne har ansvar for relasjonen. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtalar med Anne Lene Otterøen som deler av både erfaringer og kunnskap i denne serien.

foreldreskulen
foreldreskulen
Hvordan har du det - egentlig?
/