1. april 2023

Hvordan gjenopprette vanskelige og brutte relasjoner

Det er mulig å gjenopprette dei fleste vanskelige relasjoner med Guds og kvarandre si hjelp.. Men det har med innstilling å gjere. Kjell Aanensen deler ærlig frå eige liv i serien livsmestring.  Når vanskelige ting blir tatt opp er det lett å kome i forsvar. Rask innrømmelse av egne feil er viktig i forsoningsprosessen. Du får kanskje høyre ting som ikkje er sant også – men legg det til side og lytt. Å lytte er ALLTID viktigast seier han mellom anna i denne delen av serien. Han høyrer du i samtale med Anne Birgitte Lillebø Bøe.

Livsmestring
Livsmestring
Hvordan gjenopprette vanskelige og brutte relasjoner
/