6. juli 2023

Hvem var C.S. Lewis?

I 2023 er det 125 år siden den britiske forfatteren, akademikeren og lekmannen Clive Staples Lewis, bedre kjent som C.S. Lewis, ble født. Samtidig er det 60 år siden hans død.
C.S. Lewis forfatterskap har berørt mange og betydd mye for flere generasjoner.
Men hvem var C.S. Lewis, hva er hans historie? 
Til å ta oss med gjennom C.S. Lewis sitt liv, har vi fått besøk av høgskolelektor Bjørn Hinderaker ved NLA Høgskolen Kristiansand.
Intervjuer er Tollef Byrkjedal.

pTro
pTro
Hvem var C.S. Lewis?
/