19. november 2021

Hva mener ungdom er viktig for en kristen?

660 kristne ungdommer i alderen 15 til 26 har deltatt i en undersøkelse om hva de mener er viktig for en kristen. Ungdommene har tilknytning til både frimenigheter, blant annet Pinsebevegelsen og Misjonskirken Norge, og misjonsorganisasjoner som Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet.
 Gjennomsnittet av ungdommene regner det som viktig å «være snill mot andre», «følge etter Jesus i hverdagen» og «hjelpe de som har det vanskelig». 
 «Å ta ansvar for miljøet» har fått nest lavest– kun slått av «å påta seg fast frivillig arbeid i en kirke eller organisasjon».
 Undersøkelsen er en del av Roald Zeifferts doktorgradsavhandling ved Høyskolen for ledelse og teologi (HLT), som ennå ikke er publisert. I avhandlingen ser han nærmere på hvordan troen får resultat i samfunnsengasjement hos unge, omvendelsens betydning, og bibelens autoritet.

pTro
pTro
Hva mener ungdom er viktig for en kristen?
/