7. november 2022

Hovmodstankar og «ein torn i kjøtet»

-Hovmod er noko av det farlegaste som fins, seier Odd Dubland. Det handlar om freistinga til å bli hovmodig og apostelen Paulus sin historie om «tornen i kjøtet» i det andre Korintarbrevet kapittel 12. 

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
Hovmodstankar og "ein torn i kjøtet"
/