6. juli 2022

Hovedstyreleiaren informerte om uro – informasjonsleiaren blei overraska

Ved starten av Misjonssambandet sin generalforsamling onsdag informerte styreleiar Raymond Bjuland om uroen i organisasjonen. Han beklaga at dei ikkje har lukkast å handtera situasjonen. Informasjonsleiar Espen Ottosen blei overraska over det han høyrde og saknar dialog. Høyr referat og intervju med Espen Ottosen om hans reaksjon og rolle som informasjonsleiar.  

Programleiar/reporter: Bjørn Inge Sagstad, Ellen Sørlien og Inge Kallestad.

pTro
pTro
Hovedstyreleiaren informerte om uro - informasjonsleiaren blei overraska
/