11. januar 2021

Heimalaga kanon og minelegging i hønsegarden

Det blei både heimalaga kanon og minelegging i hønsegarden for vesle Odd som vaks opp under krigen. Men han hugsar også alvorlege og triste hendingar som ramma lokalmiljøet. Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland delar minner frå 1940-talet på Jæren.

pTro
pTro
Heimalaga kanon og minelegging i hønsegarden
/