18. mars 2020

Håpsord: Å havne i eksil

Håpsord: Å havne i eksil

Gi mine øyne lys er skrevet som en oppmuntringsbok med erfaringsbaserte refleksjoner om den kristne troens plass i et depressivt landskap. Underveis er forfatteren i dialog med noen av Bibelens tekster. Vidar Mæland Bakke er prest i bymenigheten i Sandnes og les sjølv frå boka si Gi mine øyne lys.

pTro
pTro
Håpsord: Å havne i eksil
/