18. november 2022

Håpets såkorn

I dagens «spire» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke har han stanset for ordene i Salme 126 om de som sår med tårer og høster med jubel. Til daglig er Vidar prest i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke.

pTro
pTro
Håpets såkorn
/