28. mai 2021

Håp i troen: Skuffelser

Det er ein grunn til at Jesus fortel om den hardhjarta medtenaren. Vi har lett for å få harde hjarte både i forhold til familie og menighet. 70*7 gongar skal ein tilgje – sa Jesus til Peter. Guds nåde søkjer det lågaste punktet. Kåre Eidsvåg og Anne Birgitte Lillebø Bøe snakkar om skuffelser i «Håp i troen» idag.

Korte serier
Korte serier
Håp i troen: Skuffelser
/