7. desember 2020

Håp i troen : LYSTER

To englar med ei krone var eit syn som gav trøst til Gustav Ballestad. Tvil kan følge ein som er kristen, men gå til Jesus med tvilen. Det skal handle om gamle følelser og lyster i serien Håp i troen. Kåre Eidsvåg i samtale med Anne Birgitte L. Bøe deler med med oss.

Korte serier
Korte serier
Håp i troen : LYSTER
/