24. juni 2021

Håp i troen: Frykt for døden

Vi må halde to tankar i hovuet samtidig – døden er vår siste fiende, samtidig sa Paulus: Dødne er ein vinning.
Han som går med deg i kvardagen vil oså vere hos deg når døden kjem, seier Jan Ove Selstø i siste del i håp i troen – om frykt for døden.

Korte serier
Korte serier
Håp i troen: Frykt for døden
/