7. desember 2020

Håp i troen: ENSOMHET

Det blir sagt at vi lever i ensomhetens tidsalder. Gud har skapt oss til fellesskap med han og med kvarandre. Jan Ove Selstø oppfordrer oss til å sjå og ta oss av kvarandre- også spesielt i den tida vi lever i no.

Korte serier
Korte serier
Håp i troen: ENSOMHET
/