18. januar 2022

Han møtte ubetinga nåde

-Eg har så inderlig lyst at andre skal få oppleve å møte det eg har opplevd sjølv; – ein ubetinga nåde i møte med Jesus, seier Jan Tore Olsen. Han har i mange år vore engasjert i kristen misjon blant spansktalande mennesker.  

Intervjuar: Ivar Eiken

pTro
pTro
Han møtte ubetinga nåde
/