16. mai 2022

Guten som kom til kort med sparebøssa

Du får historien om den traktorkjørande guten som kom til kort med si eiga sparebøssa når kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar opp temaet forsoning. 

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
Guten som kom til kort med sparebøssa
/