10. desember 2021

Gudsfravær

Per Søetorp var i mange år en både pasjonert og profilert skikkelse innen det karismatiske kirkelandskapet i Norge, blant annet som musiker og lovsangsleder i Oslo Kristne Senter. Men det var før. Nå ha han skrevet bok om sin vandring til – og seinere bort fra Gud, sier
Karl Andreas Jahr i avisen Korsets Seier, som har lest boken «Kommer ikke far mer?».

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Gudsfravær
/