8. januar 2021

Guds taushet og fravær

«Er det en fordel ha en gudstro når depresjonens grublerier fyller tilværelsen?» spør pTro-presten Vidar Mæland Bakke i dette avsnittet fra boka hans «Gi mine øyne lys. Håpsord gjennom mørket».

pTro
pTro
Guds taushet og fravær
/