6. januar 2021

Glede uansett

Midt i ei tid med nedstenging; kva er grunnen til at me kan vera glade uansett? Livar Veggeland som er regionleder i region Sør av Norsk Luthersk Misjonssamband delar nokre tankar om det.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Glede uansett
/