1. september 2022

Glede over språk

Glede over språk skal me høyra meir om i serien «Dette har gjort meg glad». For Per Byrknes, regionleiar i Misjonssambandet region Vest, gler seg over språkopplæring i Bergen og har møtt ei kvinne som er engasjert i dette.

pTro
pTro
Glede over språk
/