9. mars 2022

Glede over oppdraget

Glede over eit oppdrag er stikkord i serien Dette har gjort meg glad. Og kva oppdrag dreiar det seg om? Atle Ølstørn har lang fartstid som misjonær i Sør-Amerika og er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband i Trøndelag. Og i dag snakkar han om viktigheten av misjonsoppdraget, det å fortelja andre mennesker om Jesus Kristus. Reporter: Inge Kallestad.

pTro
pTro
Glede over oppdraget
/