11. mai 2022

Glede over ein hektisk periode

Regionleder i Misjonssambandet region Øst,Ernst Jan Halsne, trekk fram glede over hektiske tider i serien Dette har gjort meg glad. Intervjuer er Inge Kallestad

pTro
pTro
Glede over ein hektisk periode
/