16. september 2021

Glede over å treffast

Det er ikkje alltid det som skapar dei store overskriftene som gler oss. I serien «Dette har gjort meg glad» tar me fram historiar frå engasjerte personar innan kristenliv og misjon. Me skal i dag til Jon Ove Holen. Han er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, region Nordvest.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Glede over å treffast
/