23. september 2022

Gjenoppretter land

Et tresifret antall beitedyr gikk tapt hvert år, og store landområder var umulig å bruke til landbruk. Norsk misjon samarbeider nå med muslimsk lokalbefolkning i Mali i Vest-Afrika om å restaurere landområder som var ødelagt av dype hull og brønner etter gullgraving. Bergfrid Almelid er utsending for Misjonssambandet, og har bodd i vest-Afrika over 18 av de siste 25 årene. I 2017 fikk hun en henvendelse.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Gjenoppretter land
/