1. oktober 2021

Gilje om konverteringsterapi

Også den teologisk konservative enden av kirkelandskapet er skeptisk til såkalt konverteringsterapi. Hvorfor skaper da lovforslaget om å forby slik terapi så mye debatt i kristen-Norge? Lovforslaget er nå ute på høring, før det senere skal opp til behandling i Stortinget. Tarjei Gilje er redaktør i avisen Dagen, og har fulgt debatten og prosessen rundt lovforslaget nøye.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Gilje om konverteringsterapi
/