8. november 2021

– Gud vil være pappa

Viggo Klausen er kjent som en dyktig og kreativ formidler. Han har jobbet i mange år omreisende barne- og familieforkynner, og lager også videoer om ulike tema. Nå jobber han blant annet med prosjektet «Velkommen hjem», som han omtaler som et trosopplæringsprosjekt rettet mot familier som ikke tenkte de skulle ha noen tro. Men hvor kommer engasjementet for å formidle tro til barn og unge ifra?

pTro-gjest
pTro-gjest
- Gud vil være pappa
/