6. november 2023

Gamle sanger, men med fersk kraft

Det er moro å holde liv i gamle sanger som ellers er litt i ferd med å dø ut, synes Svenn Olav Fjeldberg i gruppen «Misjonsbefalingen». Sangene har dessuten et innhold som er kraftfullt fremdeles. Det har han selv erfart.

pTro-gjest
pTro-gjest
Gamle sanger, men med fersk kraft
/