6. februar 2023

Gamal kyrkjegard og stort håp

Den gamle kyrkjegarden ved Jærhavet og det store håpet i den kristne trua. Det skal me stansa for hjå kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland. 

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
Gamal kyrkjegard og stort håp
/