3. november 2023

Fornuft, følelser og andre fyrlys

I denne «spiren» fra pTro-presten Vidar Mæland Bakke varsler han om at han er både i det poetiske og det filosofiske hjørnet. For det er urolige tider vi lever i. Hvordan bruker vi både fornuft og følelser og har vi også andre fyrlys å navigere etter? Til daglig er Vidar prest og daglig leder i Bymenigheten – Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke. 

pTro
pTro
Fornuft, følelser og andre fyrlys
/