2. juni 2021

Flytte for å nå ut med budskapet

Flytting er stikkord i dette innslaget. Det handlar om mennesker i bevegelse og det gode budskap frå Bibelen når Livar Veggeland er med oss i serien Dette har gjort meg glad. Han er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, region Sør. Og først ei flytting på Kristi himmelfartsdag.

Intervju og reportasjer
Intervju og reportasjer
Flytte for å nå ut med budskapet
/