3. november 2021

Fest å samlast

I serien Dette har gjort meg glad skal mei dag til Møre. Sist helg var 65 frivillige og tilsette medarbeidarar i Misjonssambandet region Nordvest sitt arbeid samla til Medarbeidarfest. Det fortel regionleiar Jon Ove Holen som er regionleiar for Misjonssambandet Nordvest.

pTro
pTro
Fest å samlast
/