20. november 2020

Femfoldig menighet – bonus

«Presten Tracy Rishton har reflektert mye rundt hvordan det femfoldige kan leve i menighet og lokalsamfunn. «Jeg tenker at det femfoldige handler om hvem vi er, ikke noe vi gjør eller dyrker fram. Det handler om hvilken DNA Gud har skapt oss med. Jeg har med meg min utrustning på jobb, i familien, i hagen eller når jeg er på butikken. Det femfoldige er Jesu legeme her i denne verden. Jesus er alle de fem samtidig. Det er ikke jeg. Men sammen med andre på legemet har vi del i alt.» Tracy Rishton er sokneprest i Tananger menighet. Her i samtale med prest i Bymenigheten, Vidar Mæland Bakke.»

pTro
pTro
Femfoldig menighet - bonus
/