20. november 2020

Femfoldig menighet – bonus

«Presten Tracy Rishton har reflektert mye rundt hvordan det femfoldige kan leve i menighet og lokalsamfunn. «Jeg tenker at det femfoldige handler om hvem vi er, ikke noe vi gjør eller dyrker fram. Det handler om hvilken DNA Gud har skapt oss med. Jeg har
pTro
Femfoldig menighet - bonus
/