19. januar 2022

Er du glad i meg?

Ungdomane treng å høyre at vi er glad i dei berre fordi dei er! Dei treng gode blikk å kvile seg i – og utsagnet  «kva var det eg sa» burde vore forbudt å seie for foreldre. Det meiner Anne Lene Otterøen som er med oss i Foreldreskulen – denne perioden om ungdom!

foreldreskulen
foreldreskulen
Er du glad i meg?
/