8. desember 2021

Engasjert ungdom jobbar for Nord-Norge

Basar, ungdommeleg engasjement og Nord-Norge er stikkord. I serien «Dette har gjort meg glad» skal me nord i landet, – til Øivind Ruud Kringstad. Han held til på Finnsnes i Troms og er regionleiar i Norsk Luthersk Misjonssamband, region Nord.

pTro
pTro
Engasjert ungdom jobbar for Nord-Norge
/