16. november 2022

Eit formidabelt ungdomsarbeid

Det gjer inntrykk å sjå eit så formidabelt ungdomsarbeid, fortel Livar Veggeland. Han er med i denne delen av serien «Dette har gjort meg glad». Han er regionleiar i Misjonsambandet region sør. Intervjuer: Inge Kallestad,

pTro
pTro
Eit formidabelt ungdomsarbeid
/