8. februar 2021

Ein salme om ein ubeden gjest

Diktaren Hans Adolf Brorson skreiv salme ut frå historien om ein ubeden gjest som kom innom der Jesus var på besøk.
Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss til Lukas evangeliet kapittel 7 og til salmeskatten.

pTro
pTro
Ein salme om ein ubeden gjest
/