13. juni 2023

-Ein formidabel motstandar

-Me står i ein åndskamp med ein formidabel motstandar, som vil øydeleggja gudsforholdet vårt. Kven er då vår konge? Kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland tar oss med til Efesarbrevet kapittel 6 i Bibelen. Innslaget er eit gjenhøyr frå 2015. 

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
-Ein formidabel motstandar
/