5. april 2022

– Ein befrielse å vedkjenna trua på Jesus

-Eg opplevde det som ein befrielse å vedkjenna trua på Jesus som 15 åring, fortel kunstnaren og forkynnaren Odd Dubland.
Han snakkar her om det å vedkjenna kristen tru. 

Programleiar: Inge Kallestad

pTro
pTro
- Ein befrielse å vedkjenna trua på Jesus
/