Disippelrytmer 13: Jesusbønnen og det oppmerksomme nærværet

Vidar Mæland Bakke les frå si eiga bok i denne serien. Disippelrytmer handlar om å finne den gode rytma i kristenlivet. Bakke er til dagleg prest i Bymenigheten – Sandnes.